Vad är Ayurveda?

Ayurveda har praktiserats i tusentals år i Indien och ordet betyder "kunskap om livet". Ayurveda har de senare åren fått ett stort genomslag i västvärlden.

Ayurveda är en holistisk läkekonst, man ser alltså ser till helheten och framhåller hur viktig hela människan är. Man menar att ayurveda inte bara är kunskap om hur man botar sjukdomar, utan även om hur man behåller sin hälsa.
Enligt ayurveda har varje individ sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet och varje människa består av tre element, så kallade "doshor", kroppstyper, som representerar de fysiska, kemiska och psykologiska funktionerna i kroppen. En ayurvedautövare försöker förstå hur och varför obalanser uppstått i "doshorna" och ger därefter råd hur man balanserar dem igen.

Utövarna menar att genom att förstå vilken eller vilka "doshor" som dominerar ens kroppstyp kan man också förstå varför man reagerar olika på psykisk och fysisk stress, varför vi har olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information etcetera. De obalanser, krämpor och sjukdomar som drabbar oss hänger ihop med vår "dosha". Man menar att det som händer med oss inte är någon slump, att allt har en orsak och en verkan.
De tre "doshorna" förekommer hos alla människor, men i olika kombinationer. Man kan ha mer eller mindre av en eller ett par, sällan lika mycket av alla tre. Man kan sammanfatta de tre "doshorna" så här:

Vata
Är livlig, snabb, idérik, pratsam, anpassningsbar och entusiastisk, men ofta splittrad i tankarna. Om han eller hon utsätts för för mycket stress, tobak och alkohol, kan han eller hon känna sig ångestfylld, nervös, orolig och få spänningsvärk och problem med sömnen. Vata behöver värme, för att hon eller han ofta känner sig frusen, dricka mycket och äta varm mat och lära sig slappna av.
Pitta
Är ambitiös, målmedveten, skärpt, vetgirig och noggrann. Ställer ofta för höga krav på sig själv och är rädd för att misslyckas. Om pitta är i obalans kan han eller hon reagera med vrede, irritation och avund och får lätt magkatarr och allergier. Bör undvika starkt kryddad mat och för mycket sol och värme, mår bra av måttfullhet både när det gäller arbete, mat och dryck.
Kapha
Är lugn, stabil, uthållig och långsam. Tycker inte om förändringar, flyttar till exempel ogärna och byter helst inte jobb för ofta, och behöver tänka ett tag innan han eller hon fattar beslut. Blir lätt beroende av saker, vanor eller andra människor. Kapha kan komma i obalans av för lite stimulans och för mycket sömn. Kapha tenderar att vara överviktig och måste motionera och äta mindre mer än de andra doshorna.